ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΙΣΡΑΗΛ

ΝΟΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΙΟΥΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

931-910 π.Χ.

ΙΕΡΟΒΟΑΜ  Α'

ΑΧΙΑ, ΠΡΟΦ. ΙΟΥΔΑ

931-914 π.Χ.

ΡΟΒΟΑΜ

ΣΑΜΑΪΑΣ

910-909 π.Χ.

ΝΑΔΑΒ

-

914-911 π.Χ.

ΑΒΙΑ

-

909-886 π.Χ.

ΒΑΑΣΑ

ΙΟΥ

911-869 π.Χ.

ΑΣΑ

ΑΖΑΡΙΑΣ, ΑΝΑΝΙ

886-885 π.Χ.

ΗΛΑ

-

869-845 π.Χ.

ΙΩΑΣΑΦΑΤ

ΙΟΥ, ΟΖΙΗΛ, ΕΛΙΕΖΕΡ

885 π.Χ.

ΖΑΜΒΡΙ

-

-

-

-

885-873 π.Χ.

ΑΜΒΡΙ

-

-

-

-

873-852 π.Χ.

ΑΧΑΑΒ

ΗΛΙΑΣ, ΜΙΧΑΙΑΣ

-

-

-

852-851 π.Χ.

ΟΧΟΖΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ

-

-

-

851-840 π.Χ.

ΙΩΡΑΜ

ΕΛΙΣΑΙΟΣ

-

-

-