ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ABIA ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

 

Ο βασιλιάς Αβιά
el.wikipedia.org

Ο Αβιά ανέβηκε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του Ροβοάμ, κατά το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβοάμ στο Ισραήλ, και βασίλεψε για 3 έτη στην Ιερουσαλήμ. Ο Αβιά έκανε κι αυτός τις αμαρτίες που είχε κάνει ο πατέρας του και η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο. Παρ' όλα αυτά, για χάρη του Δαβίδ, ο Κύριος του έδωσε γιο να τον διαδεχτεί, για να μη σβήσει η κληρονομική διαδοχή και για να σταθεροποιηθεί η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του βασιλείου.

 

Ο εμφύλιος πόλεμος που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ, συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Αβιά. Κάποτε ο Αβιά παρατάχθηκε εναντίον του Ιεροβοάμ με 400.000 άντρες και ο Ιεροβοάμ αντιπαρατάχθηκε με 800.000 άντρες. Ο Ιεροβοάμ χτύπησε τον Αβιά από πίσω, ενώ ο υπόλοιπος στρατός του πολεμούσε από μπροστά. Όταν οι άνδρες του Ιούδα γύρισαν και είδαν ότι τους χτυπούσαν από μπροστά κι από πίσω, επικαλέστηκαν τον Κύριο. Τότε ο Κύριος χτύπησε τον Ιεροβοάμ και τους Ισραηλίτες μπροστά από τον Αβιά και το στρατό του Ιούδα.

Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή κι έτσι ο Θεός τους παρέδωσε στα χέρια των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι τους χτύπησαν και τους επέφεραν μεγάλη καταστροφή, ώστε έπεσαν στο πεδίο της μάχης 500.000 Ισραηλίτες. Ο Αβιά καταδίωξε τον Ιεροβοάμ και πήρε απ' αυτόν τις πόλεις Βαιθήλ, Ισανά και Εφρών. Σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Αβιά, ο Ιεροβοάμ δεν απόκτησε ποτέ πια την αρχική του δύναμη. Τελικά ο Κύριος τον χτύπησε και πέθανε. Αντίθετα, ο Αβιά γινόταν ολοένα και πιο ισχυρός.

 

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΔΑΒ, ΒΑΑΣΑ, ΗΛΑ, ΖΑΜΒΡΙ ΚΑΙ ΑΜΒΡΙ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Ο Ασά καταστρέφει τα είδωλα

Ο Ασά ανέβηκε στο θρόνο του βασιλείου του Ιούδα, μετά το θάνατο του πατέρα του, κατά το 24ο έτος της βασιλείας του Ιεροβοάμ στο Ισραήλ, και βασίλεψε για 41 έτη στην Ιερουσαλήμ. Ο Ασά καταδίωξε την ειδωλολατρία από το βασίλειο του Ιούδα και κατέστρεψε τα είδωλα. Πρόσταξε το λαό να λατρεύουν τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους, και να εφαρμόζουν το Νόμο και τις εντολές του. Κι επειδή κατήργησε απ' όλες τις πόλεις του Ιούδα τους ιερούς τόπους και τα θυσιαστήρια, το βασίλειο είχε ειρήνη για πολλά χρόνια που ήταν βασιλιάς ο Ασά.

Επειδή στο βασίλειο υπήρχε ειρήνη, ο βασιλιάς Ασά βρήκε το χρόνο και οχύρωσε πολλές πόλεις στην περιοχή του Ιούδα. Τον στρατό του Ασά τον αποτελούσαν 300.000 άντρες από τη φυλή Ιούδα και 280.000 άντρες από τη φυλή Βενιαμίν. Κι όλοι αυτοί ήταν ικανοί και έμπειροι πολεμιστές.

 

Στο βόρειο βασίλειο ο Ναδάβ, γιος του Ιεροβοάμ, βασίλευσε στο βασίλειο του Ισραήλ κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα και βασίλευσε για 2 χρόνια. Ο Ναδάβ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του πατέρα του.

Έτσι ο Βαασά συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ, γιο του Ιεροβοάμ, και τον σκότωσε όταν αυτός βρισκόταν στη Γαβαθών, τον καιρό που ο Ναδάβ πολιορκούσε την πόλη από τους Φιλισταίους. Το γεγονός αυτό συνέβη το 3ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Έτσι το Ναδάβ τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο Βαασά. Αυτός όταν έγινε βασιλιάς, εξόντωσε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβοάμ και δεν άφησε κανένα ζωντανό απ' τους απογόνους του. Ο Βαασά βασίλευσε βασίλευσε 24 έτη, έχοντας ως πρωτεύουσα την πόλη Θερσά.

Ο Βαασά έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του Ιεροβοάμ. Έκανε κι αυτός τις ίδιες αμαρτίες, με τις οποίες κι εκείνος είχε παρασύρει τον ισραηλιτικό λαό στην ειδωλολατρία. Ο Κύριος έστειλε στο Βαασά τον προφήτη Ιού, γιο του Ανανί, με το ακόλουθο μήνυμα: «Εγώ σ' έβγαλα από την αφάνεια και σ' έκανα βασιλιά του ισραηλιτικού λαού. Εσύ, όμως, ακολούθησες το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρες το λαό στην αμαρτία, για να με παροργίσουν με τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό κι εγώ θα εξαφανίσω εσένα και τους απογόνους σου, όπως έκανα με τους απογόνους του Ιεροβοάμ».

 

Κατά το 15ο έτος της βασιλείας του Ασά, εκστράτευσε εναντίον του Ιούδα ο Ζαρέ από την Αιθιοπία με ένα εκατομμύριο στρατό και 300 πολεμικές άμαξες, κι έφτασε έως τη Μαρισά. Τότε ο Ασά βγήκε να τον αντικρούσει και παρατάχθηκε σε μάχη στην κοιλάδα που βρίσκεται βόρεια της Μαρισά. Ο Ασά, με τη βοήθεια του Κυρίου, χτύπησε τους Αιθίοπες και τους καταδίωξε μέχρι τη Γεδώρ (Γέραρα). Σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί Αιθίοπες, ώστε ήταν αδύνατο πια οι υπόλοιποι ν' ανασυγκροτηθούν.

 

Κατά το 38ο έτος της βασιλείας του Ασά, ο Βαασά, βασιλιάς του Ισραήλ, εκστράτευσε  εναντίον του βασιλείου του Ιούδα, καταλαμβάνοντας και οχυρώνοντας τη Ραμά. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασήμι και το χρυσάφι που υπήρχε στα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου και έκλεισε συμφωνία με το βασιλιά της Συρίας, έτσι ώστε να διαλύσει τη συμμαχία του με το Βαασά, για ν' αποσύρει το στρατό του από την περιοχή του Ιούδα. Ο βασιλιάς της Συρίας χτύπησε τις πόλεις του Ισραήλ και ο Βαασά σταμάτησε να οχυρώνει τη Ραμά και επέστρεψε στην πατρίδα του.

Μετά τα γεγονότα αυτά ο προφήτης Ανανί, πήγε στο βασιλιά του Ιούδα Ασά, και του είπε: «Επειδή στηρίχτηκες στο βασιλιά των Συρίων κι όχι στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό και διέφυγε από τα χέρια σου ο στρατός της Συρίας. Οι Αιθίοπες και οι Λίβυες δεν ήταν περισσότεροι με πολλές άμαξες και ιππείς; Επειδή όμως τότε στηρίχτηκες στον Κύριο, εκείνος τους παρέδωσε στην εξουσία σου. Αλλά σ' αυτήν εδώ την περίπτωση έπραξες απερίσκεπτα. Γι' αυτό από δω και πέρα θα έχεις πολέμους».

Ο Ασά θύμωσε εναντίον του προφήτη και τον έκλεισε στη φυλακή, γιατί τον εξόργισαν αυτά που είπε. Επίσης, τον καιρό εκείνο ο Ασά άρχισε να κακομεταχειρίζεται το λαό.

 

Στο βόρειο βασίλειο τον Βαασά διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ηλά, ο οποίος βασίλευσε για 2 έτη, το 27ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, έχοντας ως πρωτεύουσα την πόλη Θερσά. Ο Ζαμβρί, ο αρχηγός του μισού ιππικού, συνωμότησε εναντίον του Ηλά και τον βρήκε να πίνει και να μεθοκοπάει στο σπίτι του Ωσά, του αρχιοικονόμου του βασιλικού οίκου. Ο Ζαμβρί μπήκε στο σπίτι, σκότωσε τον Ηλά και βασίλευσε αυτός στη θέση του, σκοτώνοντας όλους τους απογόνους του Βαασά και του Ηλά, σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με τον προφήτη Ιού.

 

Ο Ζαμβρί βασίλεψε για εφτά ημέρες στην Θερσά. Ο στρατός των Ισραηλιτών είχε στρατοπεδεύσει για να επιτεθεί στη Γαβαθών, που ανήκε στους Φιλισταίους. Όταν οι στρατιώτες έμαθαν την είδηση, ότι ο Ζαμβρί συνωμότησε και σκότωσε το βασιλιά, τότε την ίδια μέρα εκεί στο στρατόπεδο ανακήρυξαν όλοι ομόφωνα βασιλιά τον Αμβρί, που ήταν ο αρχιστράτηγος των Ισραηλιτών. Τότε ο Αμβρί και όλος ο στρατός που ήταν μαζί του, έφυγαν από τη Γαβαθών και πήγαν να πολιορκήσουν την Θερσά. Όταν είδε ο Ζαμβρί ότι κυριεύθηκε η πόλη από τον Αμβρί, κλείστηκε στον πύργο του βασιλικού ανακτόρου, έβαλε φωτιά και πέθανε μέσα στις φλόγες. Αυτό έγινε για τις αμαρτίες του, γιατί έπραξε κι αυτός ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο και ακολούθησε το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρε το λαό στην ειδωλολατρία.

 

Μετά το θάνατο του Ζαμβρί ο ισραηλιτικός λαός διχάστηκε. Οι μισοί ακολούθησαν τον Θαμνί, γιο του Γωνάθ, και ανέδειξαν αυτόν βασιλιά και το άλλο μισό ακολούθησε τον Αμβρί. Ο λαός, όμως, που ακολούθησε τον Αμβρί, επικράτησε εκείνων που ακολούθησαν τον Θαμνί. Ο Θαμνί φονεύθηκε, καθώς κι ο αδελφός του ο Ιωράμ, κι έτσι έγινε βασιλιάς ο Αμβρί.

Ο Αμβρί έγινε βασιλιάς του Ισραήλ το 31ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, και βασίλεψε 12 χρόνια. Τα πρώτα έξι χρόνια βασίλεψε στην Θερσά. Αγόρασε από τον Σεμήρ το όρος Σεμερών, στον οποίο ανήκε, πληρώνοντας δύο ασημένια τάλαντα, και πάνω του έχτισε μια πόλη που την ονόμασε Σαμάρεια, από το όνομα του Σεμήρ, ιδιοκτήτη του βουνού και την έκανε πρωτεύουσά του.

Αλλά και ο Αμβρί έπραξε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο. Διέπραξε ασέβειες πολύ χειρότερες απ' όλους τους προκατόχους του. Ακολούθησε κι αυτός το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρε στην ειδωλολατρία το λαό, εξοργίζοντας τον Κύριο με τις πράξεις τους.