ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΣΟΦΟΝΙΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΟΦΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. 1: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΚΕΦ. 2: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΚΕΦ. 3: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ