ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β'
(ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β')

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 1: Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ - Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 2: Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 3: Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 4: Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 5: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ

ΚΕΦ. 6: ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 7: Η ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ - Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 8: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 9: Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΑ ΣΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 9: Η ΔΟΞΑ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

ΚΕΦ. 10: Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦ. 11: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

ΚΕΦ. 12: Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΑ

ΚΕΦ. 13: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 14: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 15: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΑ

ΚΕΦ. 16: Η ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

ΚΕΦ. 17: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΗ ΙΩΣΑΦΑΤ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 18: Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ ΜΕ ΤΟΝ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 18: Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 19: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΟΥ ΕΠΙΠΛΗΤΤΕΙ ΤΟΝ ΙΩΣΑΦΑΤ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦ. 20: Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΩΑΒΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 20: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 21: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΡΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 22: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΟΖΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΟΘΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 23: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΟΘΟΛΙΑΣ

ΚΕΦ. 24: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 25: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 26: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΖΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 27: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΙΩΑΘΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 28: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΑΖ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ

ΚΕΦ. 29: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΖΕΚΙΑΣ ΕΞΑΓΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΑΟ

ΚΕΦ. 30: ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΕΦ. 31: Ο ΕΖΕΚΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ

ΚΕΦ. 32: Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 32: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 33: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 34: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 35: ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ

ΚΕΦ. 36: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΧΑΖ, ΙΩΑΚΙΜ ΚΑΙ ΙΕΧΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 36: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΔΕΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ