ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α'
(ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α')

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 1: Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ  ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ

ΚΕΦ. 1: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

ΚΕΦ. 1: ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΔΩΜ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ, ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΑΜ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ

ΚΕΦ. 3: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 4: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

ΚΕΦ. 5: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ, ΤΟΥ ΓΑΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΚΕΦ. 5: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ

ΚΕΦ. 6: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ - ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 6: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ

ΚΕΦ. 6: ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 7: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ, ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΙ

ΚΕΦ. 7: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ, ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

ΚΕΦ. 8: ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 9: ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 9: ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 10: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 11: Ο ΔΑΒΙΔ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ - Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 11: ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 12: ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 13: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 14: ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 14: Ο ΔΑΒΙΔ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ

ΚΕΦ. 15: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 16: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 16: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 17: ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 18:  Ο ΔΑΒΙΔ ΥΠΟΤΑΣΣΕΙ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΕΘΝΗ

ΚΕΦ. 18: ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 19: ΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΡΩΝ

ΚΕΦ. 20: Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 20: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 21: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 22: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 23: ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 24: ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 25: ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΨΑΛΤΩΝ

ΚΕΦ. 26: ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΘΗΡΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΕΦ. 26: ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 27: ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΕΦ. 27: ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΕΦ. 28: ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 29: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 29: ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ