ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΟΒΔΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΒΔΙΟΥ

ΚΕΦ. 1: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΔΩΜ

ΚΕΦ. 1: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ