ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΝΑΟΥΜ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑΟΥΜ

ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ

ΚΕΦ. 2: ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΙΝΕΥΗ

ΚΕΦ. 3: Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΝΕΥΗ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ