ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΚΕΦ. 1: Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

ΚΕΦ. 2: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ - ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

ΚΕΦ. 3: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 4: Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ