ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ'

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 1: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΟΧΟΖΙΑ

ΚΕΦ. 2: Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ - Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ

ΚΕΦ. 2: Ο ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΕΦ. 3: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΡΑΜ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ - ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΜΩΑΒ

ΚΕΦ. 4: ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ

ΚΕΦ. 5: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΪΜΑΝ - Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΕΖΙ

ΚΕΦ. 6: Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΕΙ

ΚΕΦ. 6: Η ΤΥΦΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΩΝ - ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΑ

ΚΕΦ. 7: Ο ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΤΗ ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΡΩΝ

ΚΕΦ. 8: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΩΜΑΝΙΤΙΔΑ

ΚΕΦ. 8: Ο ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΖΑΗΛ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ - Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ

ΚΕΦ. 8: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΡΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΟΖΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 9: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 10: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 11: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΘΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 12: Η ΣΥΝΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 13: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΧΑΖ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 13: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ - Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

ΚΕΦ. 14: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 14: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ Β' ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 15: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 15: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΣΕΛΛΟΥΜ, ΜΑΝΑΗΜ, ΦΑΚΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΕ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 15: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΘΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 16: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΑΖ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 17: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΩΣΗΕ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ - Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ

ΚΕΦ. 17: Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΟΡΩΝ

ΚΕΦ. 18: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 18: Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ - Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΝΝΑΧΗΡΙΜ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΟΥΔΑ - Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 19: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 19: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΝΑΧΗΡΙΜ

ΚΕΦ. 20: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΪΑ

ΚΕΦ. 21: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 22: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 23: Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 23: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΑΖ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΚΙΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 24: Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΥΣ

ΚΕΦ. 24: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΔΕΚΙΑ

ΚΕΦ. 25: Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ