ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ'

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 1: ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 1: Ο ΑΔΩΝΙΑΣ ΣΦΕΤΕΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΡΟΝΟ

ΚΕΦ. 1: Ο ΝΑΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ - Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΣΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 2: Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 2: Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΜΕΪ

ΚΕΦ. 3: Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ

ΚΕΦ. 3: Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 4: ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 5: Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΕΦ. 5: Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 6: Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΕΦ. 7: ΤΑ ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ - ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 8: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ

ΚΕΦ. 8: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 9: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 9: ΚΑΤΟΠΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 10: Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 10: ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 11: Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ

ΚΕΦ. 11: Ο ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΚΕΦ. 11: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

ΚΕΦ. 12: Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

ΚΕΦ. 13: Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΣΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ

ΚΕΦ. 14: Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

ΚΕΦ. 14: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 15: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 15: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΑΣΑ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 16: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΑΣΑ, ΗΛΑ, ΖΑΜΒΡΙ, ΑΜΒΡΙ ΚΑΙ ΑΧΑΑΒ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 17: ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΧΟΡΡΑΘ

ΚΕΦ. 17: ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΕΦ. 18: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 18: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΑΛ

ΚΕΦ. 19: Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΕΦ. 19: Η ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΕΦ. 19: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΙΟΣ

ΚΕΦ. 20: Ο ΑΧΑΑΒ ΚΑΙ Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑΒΟΥΘΑΙ

ΚΕΦ. 20: ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΙΑΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 21: ΟΙ ΣΥΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝ ΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΑ - ΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΡΩΝ

ΚΕΦ. 21: ΕΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 22: ΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΧΑΑΒ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ - ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ

ΚΕΦ. 22: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΟΖΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ