ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α'

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ - Ο ΚΡΙΤΗΣ ΗΛΙ

ΚΕΦ. 1: Η ΠΙΚΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ - Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ

ΚΕΦ. 1: Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ

ΚΕΦ. 2: Η ΩΔΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΗΛΙ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦ. 3: Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ

ΚΕΦ. 4: Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 4: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ

ΚΕΦ. 5: Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 6: ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΚΕΦ. 7: Ο ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ο ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΡΙΕΙ ΤΟ ΣΑΟΥΛ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ

ΚΕΦ. 8: ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΑ

ΚΕΦ. 9: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΜΕ ΤΟ ΣΑΜΟΥΗΛ

ΚΕΦ. 10: Ο ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΡΙΕΙ ΤΟ ΣΑΟΥΛ ΒΑΣΙΛΙΑ

ΚΕΦ. 11: Ο ΣΑΟΥΛ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 12: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 13: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 14: Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 14: ΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ - Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 15: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΛΗΚΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 15: Ο ΣΑΟΥΛ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο ΔΑΒΙΔ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ - ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ

ΚΕΦ. 16: Ο ΔΑΒΙΔ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 17: ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ

ΚΕΦ. 18: ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΙΩΝΑΘΑΝ

ΚΕΦ. 18: Ο ΣΑΟΥΛ ΖΗΛΕΥΕΙ ΤΟ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 19: Η ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 20: Η ΦΟΝΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 21: ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΒΙΜΕΛΕΧ - Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 22: Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΒΑ

ΚΕΦ. 23: ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 23: Ο ΣΑΟΥΛ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΤΟ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 24: Ο ΔΑΒΙΔ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 25: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ - ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΒΙΓΑΙΑ

ΚΕΦ. 26: Ο ΔΑΒΙΔ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΣΑΟΥΛ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ

Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦ. 27: Ο ΔΑΒΙΔ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ

ΚΕΦ. 28: Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 28: Ο ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ Η ΜΑΝΤΙΣΣΑ

ΚΕΦ. 29: ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ ΑΠΟΠΕΜΠΟΥΝ ΤΟ ΔΑΒΙΔ

ΚΕΦ. 30: Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΛΗΚΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 31: ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ ΝΙΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ