ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΑΜΩΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5 6 7 8 9

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 1: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

ΚΕΦ. 2: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 2: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 3: Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ

ΚΕΦ. 4: ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 5: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 6: ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΩΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 7: Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΜΑΣΙΑ

ΚΕΦ. 8: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΩΝ - Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΚΕΦ. 9: ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ