ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΑΓΓΑΙΟΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΓΓΑΙΟΣ

ΚΕΦ. 1: ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 2: Η ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΑΟΥ - ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑΣ