ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΑΒΒΑΚΟΥΜ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ

ΚΕΦ. 1: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ - Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ

ΚΕΦ. 2: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΟΙ ΑΣΣΥΡΙΟΙ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ

ΚΕΦ. 3: ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ