ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦ. 1: Η ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ - Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΕΦ. 2: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

ΚΕΦ. 3: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

Ο Απόστολος Πέτρος