ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α'

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦ. 1: Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΓΙΑ ΖΩΗ

ΚΕΦ. 2: ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΕΦ. 3: ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΕΦ. 4: ΚΑΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΚΕΦ. 5: ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

 

Ο Απόστολος Πέτρος