ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ

 

Περιεχόμενα

 

Χαιρετισμός:                                                     στίχ. 1 - 2

Η καταδίκη των ψευδοδιδασκάλων:           στίχ. 3 - 16

Προτροπές προς τους Χριστιανούς:            στίχ. 17-22

Δοξολογία                                                      στίχ. 24 - 25

 

Ο Άγιος Ιούδας ο Θεάδελφος