ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

 

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

  

Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Οι Πράξεις των Αποστόλων είναι το πέμπτο κατά σειρά από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Λουκάς, συνεργάτης του Απόστολου Παύλου. Είναι το δεύτερο βιβλίο που έγραψε ο Λουκάς (μετά το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον), και η συγγραφή του χρονολογείται στο 61 με 63 μ.Χ..

 

Περιγράφει τη ζωή και τη δράση των Αποστόλων και της αρχαίας Εκκλησίας, αμέσως μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορίας της διάδοσης του Ευαγγελίου με τους ιεραποστολικούς αγώνες των Αποστόλων και πλήθους επωνύμων και ανωνύμων Χριστιανών των πρώτων χριστιανικών χρόνων.

 

Ο "πρώτος λόγος" που υπαινίσσεται ο συγγραφέας στον πρόλογο των Πράξεων (Πραξ 1,1) είναι προφανώς το κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Έτσι το βιβλίο των Πράξεων θα μπορούσε να ονομαστεί ο "δεύτερος λόγος" του ίδιου συγγραφέα, ο οποίος αφού παρουσίασε τις πράξεις και τα λόγια του Ιησού, τώρα περιγράφει τις πράξεις κυρίως αλλά και τα λόγια των Αποστόλων, και ιδιαίτερα των δύο κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ότι συγγραφέας των δύο έργων είναι το ίδιο πρόσωπο, δηλ. ο ευαγγελιστής Λουκάς, συνάγεται από την ταυτότητα του λεξιλογίου, του ύφους και των θεολογικών διδασκαλιών, όπως και από την αφιέρωση στο ίδιο πρόσωπο, τον Θεόφιλο.

 

Το βιβλίο περιγράφει:

α) Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την Πεντηκοστή και την συνταρακτική ομιλία του Αποστόλου Πέτρου.

β) Τη δράση, το κήρυγμα και τα θαύματα του Αποστόλου Πέτρου.

γ) Την εκλογή των επτά διακόνων και τη δράση του Φιλίππου και του Στεφάνου.

δ) Τη μεταστροφή του μεγάλου διώκτη των Χριστιανών του Σαούλ, του μετέπειτα γνωστού ως Αποστόλου Παύλου.

ε) Τις περιπετειώδες περιοδείες του Αποστόλου Παύλου, τις ομιλίες και τα θαύματά του.

στ) Την Αποστολική Σύνοδο στην Ιερουσαλήμ.

 

Ο σκοπός, τον οποίο επιδιώκει ο ιερός συγγραφέας, είναι να δείξει πώς το φως του ευαγγελίου με τις "πράξεις" των Αποστόλων μεταλαμπαδεύεται από πόλη σε πόλη και έτσι από τη μητέρα εκκλησία των Ιεροσολύμων περνάει στον εθνικό κόσμο και διατρέχει όλη την αυτοκρατορία για να φθάσει τελικά στην καρδιά της αυτοκρατορίας, τη Ρώμη. Την εξάπλωση αυτή του χριστιανικού ευαγγελίου επιτέλεσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμφανίζεται σ' όλη τη διάρκεια των Πράξεων να ενεργεί δραστικά. Θα μπορούσε λοιπόν να χαρακτηρισθεί το βιβλίο των Πράξεων ως "το ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος".