ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

 

ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Σ' ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Σ' ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ

  

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Σισώη:

- Τι να κάνω, αββά που έπεσα;

Του λέει ο γέροντας:

- Να σηκωθείς.

- Σηκώθηκα και ξανάπεσα.

- Να σηκωθείς πάλι και πάλι.

- Μέχρι πότε;

- Μέχρι που να σε βρει ο θάνατος είτε στο καλό είτε στην πτώση. Γιατί σ’ όποια κατάσταση βρεθεί τότε ο άνθρωπος, σ’ αυτή και φεύγει.

 

Από το Ευεργετινό