ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Θ

Θεία Αποκάλυψη: Θεία Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Θεού με τα έργα του και με τις ενέργειές του που σκοπό έχουν την απαλλαγή του ανθρώπου από το κακό και τη σωτηρία του. Ακόμη είναι η φανέρωση και η αποκάλυψη των θείων αληθειών ή προθέσεων στους ανθρώπους. Το φανέρωμα αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με μυστικές ενοράσεις, ιστορικά γεγονότα ή πνευματικά βιώματα που μεταμορφώνουν τη ζωή των ατόμων και των ομάδων. Ο άνθρωπος στηρίζεται στην αποκάλυψη για να λάβει γνώση της υπερφυσικής αλήθειας και των θείων μυστηρίων.

Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, η αποκάλυψη του Θεού δόθηκε πλήρως την Πεντηκοστή, με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Έκτοτε, φορείς αυτής της αποκάλυψης, είναι οι άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι βιώνουν τη θεία αποκάλυψη ως εμπειρία ζωής. Εξ' αυτού του γεγονότος η αποκάλυψη του Θεού είναι η εμπειρία των αγίων, η οποία αποτελεί την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Είναι Θεόπνευστη, επειδή προέρχεται από θεόπνευστους φορείς. Η αποκάλυψη του Θεού, διατυπώνεται από τους αγίους με πολλούς τρόπους: Με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, με τα εγκεκριμένα από Οικουμενικές Συνόδους κείμενα των πατέρων, με την Αγία Γραφή, την Υμνολογία της Εκκλησίας και τα Λειτουργικά κείμενα.

Τα ανωτέρω, θεωρούνται Θεόπνευστα, επειδή περιέχουν Θεία Αποκάλυψη. Εκ των ανωτέρω, αλάθητες θεωρούνται μόνο οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, επειδή τα υπόλοιπα, εκτός από τη Θεία Αποκάλυψη, είναι δυνατόν να περιέχουν και λάθη.

 

Θεία Οικονομία: Θεία Οικονομία είναι το προαιώνιο σχέδιο και η επέμβαση του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τη φθορά και το θάνατο. Το αποκορύφωμα της Θείας Οικονομίας είναι η Ενανθρώπηση του Χριστού.

 

Θεοδικία: Είναι η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού.

 

Θεοκρατία: Μορφή διακυβερνήσεως κατά την οποία η πολιτική εξουσία ασκείται ουσιαστικά από τους λειτουργούς του Θεού.

 

Θεοπνευστία: Θεοπνευστία κυριολεκτικά σημαίνει «έμπνευση από τον Θεό». Για την Ορθόδοξη Εκκλησία «θεοπνευστία» ονομάζεται η ιδιότητα κάποιου λόγου ή κειμένου να περιέχει Θεία Αποκάλυψη.

 

Θεόσοφοι: Αυτοί που έχουν τη θεία σοφία.

 

Θεοφάνεια: Είναι η φανέρωση, η εμφάνιση του Θεού στον κόσμο. Η Βάπτιση του Ιησού ονομάζεται και γιορτή των Θεοφανίων, επειδή ο Θεός παρουσιάστηκε και με τα τρία του πρόσωπα (Πατήρ, Υϊός και Άγιο Πνεύμα).

 

Θρησκομανία ή θρησκοληψία:  Είναι η σχολαστική και τυπική τήρηση θρησκευτικών εντολών ανάμεικτη με δεισιδαιμονικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ