ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Η

ηθικισμός: Η επιδίωξη για τήρηση αυστηρών ηθικών νόμων.

 

ηθικολογία: Η περί ηθικής διδασκαλία.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ