ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Δ

Δαμάλι: Δαμάλι ονομάζεται το μικρό μοσχάρι.

 

Δευτεροκανονικά: Η ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο') ονομάζεται "ελληνικός" ή "αλεξανδρινός" κανόνας και μεταφράστηκε με βάση το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης στην Αλεξάνδρεια για να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των ελληνιστών Ιουδαίων.

Η μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο') περιλαμβάνει συνολικά τα 39 πρωτοκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι αυτά ακριβώς που δέχεται και ο Ιουδαϊσμός, και 10 δευτεροκανονικά ή αναγινωσκόμενα, όπως χαρακτηρίζονται, τα οποία χρησιμοποιούσαν ευρέως οι χριστιανοί και τα οποία δεν είναι αποδεκτά από τους Ιουδαίους.

Τα 10 δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι: Α' Έσδρας, Τωβίτ, Ιουδίθ, Α' Μακκαβαίων, Β' Μακκαβαίων, Γ' Μακκαβαίων, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ, Βαρούχ, Επιστολή Ιερεμίου.

Σε αυτά τα 10 βιβλία, προστίθενται και μερικά δευτεροκανονικά τεμάχια (στίχοι) όπως λέγονται, που περιέχονται στο βιβλίο της Εσθήρ και στο βιβλίο του Δανιήλ.

 

Διαθήκη: Στην Αγία Γραφή η λέξη «διαθήκη» έχει την έννοια της συμφωνίας του Θεού με τους ανθρώπους.

 

Διαικηνήσιμος:  Η Λαμπροβδομάδα, η εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα.

 

Διακονία: Διακονία σημαίνει υπηρεσία, είναι η ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών.

 

Δογματική: Κλάδος της Θεολογίας που ασχολείται με τη θεωρητική διδασκαλία της χριστιανικής πίστης.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ