ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Ψ

Ψαλτήρι: 1. Το ψαλτήρι ήταν έγχορδο μουσικό όργανο, παρόμοιο με την κιθάρα. Ονομάζεται και "νέβελ". Είχε σχήμα τετραγώνου και υπήρχε ηχείο κάτω από τις χορδές (όπως η βαβυλωνιακή σαμβούκα). Ήταν το μουσικό όργανο που έπαιζε ο Δαβίδ. Παιζόταν με τα δάκτυλα. Αναφέρεται στα χωρία: Α' Βασιλειών 10,5. Β' Βασιλειών 6,5. Α' Παραλειπομένων 13,8. 15,16. 15,20. 15,28. 16,5. Β' Παραλειπομένων 29,25. 5,12. 9,11. 20,28. Ψαλμοί 57,8. 81,2. 92,3. 71,22. Δανιήλ 3,5. 3,7. 3,10. 3,12. Νεεμίας 12,27.

2. Πνευστό μουσικό όργανο, εβραϊκά "ουγάβ". Αναφέρεται τέσσερις φορές στην Αγία Γραφή (Γένεση 4,21. Ιώβ 21,21. 30,31. Ψαλμός 150,3) Το ψαλτήριο που αναφέρεται στη Γένεση πρέπει να ήταν διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στον ψαλμό γιατί το πρώτο ήταν ένα είδος αυλού που φυσιόταν με το στόμα, ενώ το δεύτερο φυσιόταν με φυσητήρα.
 

3.  Ψαλτήριο δεκάχορδο: Είδος ψαλτηρίου με δέκα χορδές (Ψαλμοί 33,2. 144,9).

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ