ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Χ

Χαλβάνη (γαλβάνη): Αρωματικό φυτό, που φυτρώνει ιδιαίτερα στην Ινδία και τη Συρία. Έχει δυνατό και ευχάριστο άρωμα. Ήταν κατάλληλο για την παρασκευή θυμιάματος, όπως διέταξε ο Κύριος στο Μωυσή.

 

Χαλιφάτο: Με τον όρο χαλιφάτο εννοείται το πολιτικό-θρησκευτικό κράτος και μια μορφή διακυβέρνησης του Ισλάμ, που διαμορφωνόταν από τη μουσουλμανική κοινότητα στους λαούς που είχε υπό την κυριαρχία της η ισλαμική αυτοκρατορία μετά τον θάνατο του προφήτη Μωάμεθ το 632 μ.Χ.. Το όνομα αντλείται από την αραβική λέξη καλίφα (χαλίφης) που σημαίνει «υπηρέτης του θεού» ή «διάδοχος του Προφήτη του».

Προτεραιότητες αυτής της κεντρικής διακυβέρνησης ήταν η επιβολή του θρησκευτικού νόμου (σαρία), η άμυνα και η επέκταση της επικράτειας του Ισλάμ, και η γενική επίβλεψη σε οικονομικά θέματα. Παρόλο που δεν ήταν πνευματικό λειτούργημα, ο θεσμός του χαλιφάτου ήταν εμποτισμένος με πολιτικό και θρησκευτικό συμβολισμό, ιδιαίτερα σε ότι αφορούσε στην ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου.

 

Χαραδριός: Με τ' όνομα αυτό ονομάζονται τα πτηνά, που ανήκουν στην οικογένεια των χαραδριόμορφων, τα οποία είναι γνωστά με την κοινή ονομασία σφυριχτές. Περιλαμβάνει περίπου 35-40 είδη υδρόβιων πουλιών. Είναι μεταναστευτικά πουλιά. Έχουν μακρύ ράμφος και μακριά πόδια. Τρέφονται κυρίως με μικρά ασπόνδυλα.

Τα πιο γνωστά είδη είναι ο αμμοσφυριχτής, ο θαλασσοσφυριχτής, ο ποταμοσφυριχτής, ο βουνοσφυριχτής, ο στρειδοφάγος, ο καλαμοκανάς, η αβοκέτα, η πετροτριλίδα, ο αμμοδρόμος, το βορχοπούλι, το αργυροπούλι, η καλημάνα και η αγκαθοκαλημάνα.

  

Χους: Μονάδα χωρητικότητας υγρών ίση περίπου με 3,3 λίτρα.

 

Χριστιανικές ομολογίες: Με τον όρο χριστιανικές ομολογίες εννοούμε θρησκεύματα, δόγματα, ομολογίες ή άλλες θρησκευτικές ομάδες που πρεσβεύουν πίστη στον Ιησού Χριστό.

Τέτοιες είναι : Ορθόδοξη Εκκλησία, Καθολική Εκκλησία, Προτεσταντική Εκκλησία, Αγγλικανική Εκκλησία, Αντβεντιστές, Πεντηκοστιανοί, Ευαγγελικοί, Μονοφυσίτες, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Παυλικιανιστές, Βογόμιλοι, Κουάκεροι, Μανιχαϊστές και πολλές άλλες.

 

Χωρίο: Περικοπή (απόσπασμα) κειμένου.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ