ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Υ

Υπόσταση: Ο όρος υπόσταση (από το ρήμα υφίσταμαι=υπάρχω) σημαίνει αυτοτελή ύπαρξη και χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.

 

Ύσσωπος: Αρωματικό φυτό που χρησιμοποιούνταν σε διάφορες τελετές καθαρμού. Σε κλαδί από ύσσωπο τοποθέτησαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες σφουγγάρι με ξύδι και το έβαλαν στο στόμα του Ιησού πάνω στο σταυρό.

 

Υψιστάριοι (Υψιστιανοί): Χριστιανική αίρεση η οποία δέχεται έναν θεό ύψιστο και παντοκράτορα, όχι όμως ως πατέρα, και η διδασκαλία τους ήταν κράμα εθνικών, ιουδαϊκών και χριστιανικών στοιχείων.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ