ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Τ

Τάλαντο: Νόμισμα αρκετών αρχαίων λαών και μονάδα βάρους που διέφερε από λαό σε λαό, κι από εποχή σε εποχή. Ένα τάλαντο ισοδυναμούσε με 3000 σίκλους ή 60 μνες και ζύγιζε 34,2 κιλά περίπου. Το τάλαντο στη Καινή Διαθήκη ζύγιζε σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, από 20-40 κιλά.

 

Τοπάζι: Είναι ένα ορυκτό, που έχει χρησιμοποιηθεί σαν πολύτιμος λίθος από την αρχαιότητα. Το όνομα τοπάζιο το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά δεν αναφέρονταν στο υλικό για το οποίο μιλάμε σήμερα, αλλά στον χρυσόλιθο (περίδοτο). Το όνομα Τοπάζιο δόθηκε από ένα νησί στην Ερυθρά θάλασσα που είχε αυτό το όνομα. Ο Πλίνιος γνώριζε ότι το τοπάζιο εμφανίζεται σε διάφορες αποχρώσεις, και ο Στράβων, τον περιγράφει ως «λίθος διαυγής, χρυσό αποστίλβων φέγγος».

 

Τοπική Σύνοδος: Τοπική Σύνοδος ονομάζεται η σύνοδος που αντιμετωπίζει τρέχοντα ζητήματα μιας τοπικής Εκκλησίας και συγκροτείται από τους Επισκόπους της Εκκλησίας αυτής.

 

Τρούλος: Ο θόλος, η θολωτή στέγη των εκκλησιών.

 

Τρυγόνι: Μικρό πουλί, το οποίο μοιάζει με περιστέρι. Η διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ σφραγίστηκε με τη θυσία και τρυγονιών (Γένεση 15,9). Τρυγόνια και περιστέρια προσφέρονταν ολοκαύτωμα στον Κύριο (Λευιτικό 1,14) και θυσία στο Ναό (Λουκάς 2,24). Οι γονείς του Ιησού πρόσφεραν ένα ζεύγος τριγωνιών για το καθαρισμό της Θεοτόκου Μαρίας, ως θυσία φτωχών ανθρώπων, καθώς η θυσία προβάτου γινόταν συνήθως από άτομα που είχαν την οικονομική δυνατότητα (Λουκάς 2,24).

 

Τύμπανο: Εβραϊκά "τόφ". Κρουστό μουσικό όργανο, ισχύος και δύναμης. Αποτελούνταν από μεταλλικό ή ξύλινο κυλινδρικό κουτί, όπου στο πάνω και κάτω μέρος υπήρχε δέρμα ζώου, συνήθως γαϊδάρου. Χτυπιόταν συνήθως με τα δάκτυλα. Το χρησιμοποιούσαν σε εκδηλώσεις χαράς, σε συμπόσια (Ησαΐας 5,12), παρελάσεις (Α' Βασιλειών 18,6) και σε χορούς, ιδιαιτέρως οι γυναίκες (Έξοδος 15,20). Αναφέρεται πάνω από 50 φορές: Γένεση 31,27. Κριτές 11,34. 10,5. Β' Βασιλειών 6,5. Α' Παραλειπομένων 13,8. Ησαΐας 24,8. 30,32. Ιώβ 21,12. Ιερεμίας 31,4. Ιεζεκιήλ 28,13. Ψαλμοί 91,2. 149,3. 150,4 κ.α.

 

Τυπολατρία: Η υπερβολική προσκόλληση στους τύπους, που έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ