ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

Ν

Νάβλα: Η νάβλα ήταν ένα πολύ σημαντικό μουσικό όργανο της αρχαιότητας. Στα εβραϊκά λεγόταν νεβέλ, στα ελληνικά νάβλα και στα λατινικά νάμπλιουμ. Στο Δίον έχουμε για πρώτη φορά παράσταση νάβλας. Πάνω σε μια επιτύμβια στήλη εικονίζεται ένα όργανο που μοιάζει με άρπα και κιθάρα. Έχει έξι χορδές και δύο επιπλέον για το κούρδισμα, δύο κιονίσκους στα άκρα και το ηχείο στη βάση. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται στο Α' Βασιλειών 10,5 και στο Β' Βασιλειών 6,5.

Το ασυνήθιστο αυτό όργανο υπήρχε και στο ναό του Σολομώντα. Το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες στα συμπόσια και οι Ρωμαίοι σε πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ο ήχος της ήταν ασυνήθιστος. Έμοιαζε λαρυγγόφωνος, σαν να βγαίνει από ανθρώπινο λαρύγγι.

 

Νάρθηκας: Ο πρόναος, το τμήμα του χριστιανικού ναού που βρίσκεται πριν από τον κυρίως ναό.

 

Νεφέλη: Κεφαλόδεσμος που χρησιμοποιούν κυρίως οι γυναίκες της υπαίθρου. Αλλιώς τσεμπέρι ή μαντήλα.

 

Νόμος (Τορά): Είναι η συλλογή των πέντε πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που περιέχουν το Νόμο του Μωϋσή και ονομάζονται από τους Ιουδαίους Τορά. Παρά την ονομασία "Νόμος" δεν περιέχει μόνο νομικές διατάξεις, αλλά περιέχει επίσης πολλές αφηγήσεις και ιστορίες.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ