Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CHM

 

 

 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CHM

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Παλαιά Διαθήκη.chm download

7,70 MB

DOWNLOAD

 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CHM

ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Παλαιά Διαθήκη.chm download

3,02 MB

DOWNLOAD

 

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CHM

ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Καινή Διαθήκη.chm

download

2,18 MB

DOWNLOAD

 

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CHM

ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Καινή Διαθήκη.chm

download

0,901 KB

DOWNLOAD

 

 

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CHM

 

Τα αρχεία αυτά είναι χρήσιμα, προκειμένου να αναζητήσουμε και να βρούμε μια λέξη ή ένα όνομα που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.

 

Όταν αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας κάποιο από αυτά υπάρχει περίπτωση το αρχείο να μην ανοίγει. Γι' αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες:

 

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

 

Εάν σας ζητηθεί να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο .chm αττό μια τοποθεσία Web, πρέπει να το κάνετε μόνο εάν χρειάζεστε το αρχείο και εμπιστεύεστε την τοποθεσία Web που το παρέχει.

Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο .chm. Κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Μέθοδος 1

1.    Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .chm.

2.    Στο παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας - Άνοιγμα αρχείου (Open

       File-Security Warning), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου
       ελέγχου Ερώτηση πριν από κάβε άνοιγμα αυτού του αρχείου (
Always ask before
       opening this file
).

3.    Κάντε κλικ στην επιλογή Ανοιγμα (Open).

 

Μέθοδος 2

1.    Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο CHM και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες

       Properties).

2.    Κάντε κλικ στην επιλογή Άρση αποκλεισμού (Unblock).

3.    Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .chm για να το ανοίξετε.