ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΤΩΝ 12 ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

 

ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΩΝ 12 ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

 

Οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ

Οι Διαθήκες των 12 Πατριαρχών είναι ένα από τ' απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Γράφτηκαν με βάση τα περί Πατριαρχών κηρύγματα στις συναγωγές και περιέχουν τους τελευταίους λόγους των δώδεκα γιων του Ιακώβ (βλ. Γεν. κεφ. 49 και Δευτ. κεφ. 33). Οι Διαθήκες των Δώδεκα Πατριαρχών γράφτηκαν περί το 150 με 100 π.Χ., δέχτηκαν όμως μεταγενέστερη επεξεργασία από χριστιανό συγγραφέα, μάλλον το β’ ήμισυ του Β’ αιώνα μ.Χ.. Σήμερα απαντούν σε τρεις μορφές· την ελληνική, την αρμενική και τη σλαβονική. Πρωτότυπη γλώσσα του έργου είναι η εβραϊκή ή η αραμαϊκή.

 

Περιλαμβάνει τις διαθήκες δηλαδή τις τελευταίες επιθυμίες και νουθεσίες των δώδεκα γιων του Ιακώβ προς τους απογόνους τους. Κάθε διαθήκη διακρίνεται σε τρία μέρη: α) στη διήγηση της ζωής του κάθε πατριάρχη β) στις ηθικές νουθεσίες και γ) στις προφητείες σχετικά με το μέλλον της φυλής καθενός απογόνου των πατριαρχών.

Η ηθική αποτελεί θεμελιώδη σημασία στο κείμενο. Ένα από τα κυριότερα μηνύματα που περνάει το κείμενο είναι η τήρηση και η προσκόλληση στις εντολές του Θεού. Ο Ιωσήφ αποτελεί το παράδειγμα της ηθικής του ανθρώπου και οι πράξεις των άλλων πατριαρχών συχνά σταθμίζονται έναντι εκείνων του Ιωσήφ.

Οι Διαθήκες των Δώδεκα Πατριαρχών περιέχουν προφητείες σχετικά με τον ερχομό του Μεσσία. Το έργο εκφράζει τις Ιουδαϊκές αντιλήψεις περί του μέλλοντος του Ισραήλ και του Μεσσία και φανερώνει τη βαθειά επίδραση της ελληνικής λαϊκής σκέψεως στον ιουδαϊσμό. Ακόμη τονίζεται η ενότητα των απογόνων των Πατριαρχών και διδάσκεται ότι τα έθνη θα σωθούν δια του Ισραήλ.

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

Το έργο χωρίζεται σε δώδεκα βιβλία, που το καθένα τους περιέχει τις τελευταίες παραινέσεις του καθενός από τους δώδεκα πατριάρχες. Ο κάθε πατριάρχης αφηγείται την ζωή του, με έμφαση στις αρετές ή τις αμαρτίες του, χρησιμοποιώντας βιογραφικό υλικό από την εβραϊκή Βίβλο και την εβραϊκή παράδοση. Οι πατριάρχες προτρέπουν τους ακροατές τους να μιμηθούν τις αρετές και να αποφεύγουν την αμαρτία.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ

 

Η Διαθήκη του Ρουβήν ξεκινάει με επίπληξη προς τον εαυτό του για το ότι κοιμήθηκε με τη Βαλλά, την παλλακίδα του πατέρα του. Ο Ρουβήν ήταν 30 ετών όταν πήγε με την παλλακίδα του πατέρα του. Ο Ρουβήν προτρέπει στους γιους του ν' απέχουν από τα διάφορα πάθη και τις αμαρτίες, και κυρίως από την πορνεία. Η Διαθήκη απεικονίζει τις γυναίκες ως αιτία της πτώσης του ανθρώπου, ενώ ο Ιωσήφ από την άλλη παρουσιάζεται ως το τέλειο πρότυπο, για την αντίστασή του κατά της συζύγου του Πετεφρή.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

 

Η Διαθήκη του Συμεών ασχολείται κυρίως με το φθόνο. Στην αφήγηση της Γένεσης ο Συμεών πως ήταν ανδρείος και δυνατός. Ο Συμεών εξομολογείται πως ήθελε να σκοτώσει τον Ιωσήφ λόγω της ζήλιας του για εκείνον. Ο Συμεών εξηγεί ότι ήταν ο Ιούδας, αυτός ο οποίος είχε πωλήσει τον Ιωσήφ στους Ισμαηλίτες και πως ο Ρουβήν τον είχε λυπηθεί. Μετά από το γεγονός αυτό ο Συμεών ήταν για πέντε μήνες οργισμένος με τον Ιούδα, γιατί ήταν τόσο το μίσος του και η ζήλια για τον Ιωσήφ, που τον ήθελε οπωσδήποτε νεκρό. Ο Συμεών συμβουλεύει τα παιδιά του ν' αποφεύγουν την πλάνη, την πορνεία και τον φθόνο και τους αφηγείται τον αγώνα που έκανε για ν' απαλλαγεί από το πάθος του φθόνου. Ο Συμεών παρουσιάζει τον Ιωσήφ ως το ιδανικό της αρετής, της ακακίας και της γενναιοδωρίας, ο οποίος δεν του κράτησε κακία και τον συγχώρησε. Ο Συμεών προφητεύει πως ο Κύριος, από από τον Λευΐ ως αρχιερέα και τον Ιούδα ως βασιλέα, θα κάνει να προέλθει ο θεάνθρωπος, ο οποίος θα σώσει όλα τα έθνη και το γένος του Ισραήλ.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΕΥΪ

 

Η Διαθήκη του Λευΐ είναι μια από τις μεγαλύτερες των 12 Πατριαρχών και ασχολείται κυρίως με την ιεροσύνη και την αλαζονεία. Το βιβλίο εξηγεί πως ο Λευΐ είδε σε όραμα τον άγγελο Κυρίου που τον οδήγησε στον ουρανό. Εκεί του έδειξε τους εφτά ουρανούς και τι υπάρχει στον καθένα. Ο Λευΐ είδε κι αυτόν ο οποίος θα προέλθει από τον Ιούδα και στο μέλλον θα λυτρώσει τον Ισραήλ και όλο το γένος των ανθρώπων. Μετά του δόθηκε από τον άγγελο η εντολή να πάρει εκδίκηση για την ατίμωση της αδερφής του Δείνας.

Ο πατέρας του ο Ιακώβ πρότεινε το γάμο μεταξύ του Συχέμ και της αδερφής του της Δείνας, προσφέροντας στους άνδρες της Συχέμ την επιλογή της περιτομής. Οι γιοι του Ιακώβ ήταν αντίθετοι στο θέμα αυτό. Έτσι με ηγέτες τον Λευΐ και τον Συμεών σκότωσαν τον Συχέμ και τον Εμμώρ και στη συνέχεια όλους τους Συχεμίτες. Ο Λευΐ εξηγεί πως μετά την πράξη αυτός και τ' αδέρφια του κατάλαβαν πως αμάρτησαν με την πράξη τους, αλλά έτσι ήταν η απόφαση του Κυρίου, γιατί οι άνδρες της Συχέμ σκόπευαν ν' ατιμάσουν και τη Σάρρα και ο Θεός δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Οι Συχεμίτες έκαναν τα ίδια σε όλους τους ξένους. Άρπαζαν τα κοπάδια τους και ατίμαζαν τις γυναίκες τους.

Μετά από 70 μέρες από την επιδρομή στη Συχέμ, είδε σε όραμα επτά αγγέλους να του δίνουν το χρίσμα της ιεροσύνης. Τότε ο Λευΐ είδε ξανά αυτόν που θα προέλθει από τον Ιούδα και θα ιερατεύσει σε όλα τα έθνη. Η παρουσία του θα είναι άφραστος, όπως ένας προφήτης και θα προέλθει από τη γενιά του Αβραάμ.

Μετά ακολουθεί το γενεαλογικό δέντρο των απογόνων του Λευΐ. Στη συνέχεια ο Λευΐ προτρέπει τους γιους του να τηρούν τις εντολές του Κυρίου και να πορεύονται στη ζωή τους με σοφία και δικαιοσύνη. Ακόμη ο Λευΐ περιγράφει τις αμαρτίες των απογόνων του ιερέων που θα προέλθουν από αυτόν και δίνει την υπόσχεση ότι στο τέλος θα υπάρξει ένας λαμπρός ιερέας, ο οποίος θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Με την ιεροσύνη του θα εκλείψει κάθε αμαρτία και θ' ανοίξει τις πόρτες του παραδείσου. Ο Βελίαρ, το πνεύμα του κακού θα δεθεί για πάντα, και όλοι οι δίκαιοι και οι άγιοι θα ευφραίνονται στον παράδεισο.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

Η Διαθήκη του Ιούδα ασχολείται κυρίως με την ανδρεία, τη φιλαργυρία και την πορνεία. Σ' αυτή ο Ιούδας παρουσιάζει τον εαυτό του ως ανδρείο και θαρραλέο, με τη γενναιότητά του μπροστά στ' άγρια ​​θηρία, καθώς και τις επιτυχημένες στρατιωτικές αποστολές που έφερε σε πέρας. Στη συνέχεια ο Ιούδας αφηγείται τα ηρωϊκά του κατορθώματα εναντίον χαναανιτικών πόλεων, τις οποίες πολέμησε και νίκησε σε ηλικία 20 ετών, καθώς και τη νίκη του εναντίον του γίγαντα Βεελισά.

Μετά την εξιστόρηση των κατορθωμάτων του ο Ιούδας αναφέρει πως παντρεύτηκε την Βησσούς, κόρη του βασιλιά της Οδολλάμ Βάρσαν, με την οποία απέκτησε τους τρεις γιους Ηρ, Αυνάν και Σιλώμ. Ο Ιούδας αναφέρει πως όταν γύρισε με τον πατέρα του και τους αδερφούς του από τη Μεσοποταμία, έκαναν 18 χρόνια ειρήνη με τον Ησαύ και τους απογόνους του. Τότε ο Ησαύ ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του αδερφού του Ιακώβ και ο Ιούδας σε ηλικία 40 ετών σκότωσε τον Ησαύ και εκδίωξαν τους απογόνους του.

Στη συνέχεια ο Ιούδας αναφέρει πως πάνω στη μέθη του κοιμήθηκε με την Θάμαρ, την οποία και παντρεύτηκε. Ο Ιούδας επικρίνει τον εαυτό του που παρέβη την εντολή του Θεού και πήρε αλλόφυλες γυναίκες. Ο Ιούδας προτρέπει τους γιους του να τηρούν τις εντολές του Θεού. Τους προτρέπει ν' απέχουν από την πορνεία, την αλαζονεία και τη φιλαργυρία, και να μην παρασύρονται από τις επιθυμίες τους. Τους προτρέπει επίσης να μην πίνουν κρασί, επειδή διαστρέφει το νου και τον στρέφει προς την πορνεία και τις ηδονές. Ακόμη τους προτρέπει ν' απέχουν από τις ασέλγειες και την ειδωλολατρία.

Ο Ιούδας αναφέρει πως ο Θεός του έδωσε τη βασιλεία και στον αδερφό του το Λευΐ έδωσε την ιεροσύνη, και πως η βασιλεία υποτάσσεται στην ιεροσύνη. Στη συνέχεια ο Ιούδας προφητεύει πως το κακό θα κυριαρχήσει στη γη, η οποία θα μαστίζεται από τις αδικίες, τον πλουτισμό, τους ψευδοπροφήτες, τις διχόνοιες, τους πολέμους. Όλα αυτά θα κυριαρχούν έως ότου έρθει ο απεσταλμένος του Θεού, ο οποίος θα προέλθει από τους απογόνους του και θα φέρει ειρήνη και δικαιοσύνη στη γη.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ

 

Η Διαθήκη του Ισσάχαρ αφορά κυρίως την απλότητα, η οποία παρουσιάζεται στο κείμενο ως αρετή. Η αφήγηση όμως αρχίζει με την ιστορία της Λείας, η οποία πήρε τους μανδραγόρες που της είχε φέρει ο Ρουβήν και από αυτούς έδωσε και στη Ραχήλ, η οποία παρουσιάζεται στο κείμενο ως ενάρετη. Και ο ίδιος ο Ισσάχαρ γεννήθηκε από τους μανδραγόρες που είχε πάρει η μητέρα του η Λεία.

Στο υπόλοιπο της αφήγησης ο Ισσάχαρ παρουσιάζει τον εαυτό του ως ένα απλό και ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος ζούσε αγροτική ζωή και δεν αμάρτησε, ούτε έπραξε κάποιο κακό απέναντι σε κάποιο άνθρωπο. Ο Ισσάχαρ συμβουλεύει τα παιδιά του να τηρούν τις εντολές του Θεού και να πορεύονται στη ζωή τους με απλότητα και ακακία. Ακόμη ν' απέχουν από τις πλάνες και τις πονηριές του κόσμου. Ο Ισσάχαρ είδε σε όραμα, ότι τους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τις εντολές του Θεού και θα προσκολληθούν στον Βελίαρ, τον άρχοντα του κακού. Θα ζουν με απληστία και κακουργήματα.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

Η Διαθήκη του Ζαβουλών ασχολείται κυρίως με την ευσπλαχνία και το έλεος. Ο Ζαβουλών, σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο, δεν διέπραξε κάποια ιδιαίτερη ανομία, εκτός από την αμαρτία που διέπραξε εναντίον του Ιωσήφ και το ότι δεν ανέφερε το γεγονός στον πατέρα του. Τ' αδέλφια του είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον Ιωσήφ, με πρωτεργάτες τον Συμεών και τον Γαδ. Όταν ο Ιωσήφ έκλαιγε και παρακαλούσε τ' αδέλφια του να μην τον σκοτώσουν, ο Ζαβουλών έκλαιγε κι αυτός μαζί του. Τότε επενέβη ο Ρουβήν και είπε να τον ρίξουν μέσα σ' ένα ξεροπήγαδο και στη συνέχεια τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες εμπόρους. Ο Ζαβουλών, σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο, δεν συμμετείχε στην πώληση του Ιωσήφ. Πριν την πώληση και ενώ ο Ιωσήφ ήταν ακόμη στον λάκκο, ο Ζαβουλών για δύο μέρες δεν συνέφαγε με τ' αδέρφια του, συμπαραστεκόμενος στον Ιωσήφ. Το ίδιο έκανε και ο Ιούδας, ο οποίος πρόσεχε το ξεροπήγαδο μην τυχόν πάνε ο Συμεών με τον Γαδ και σκοτώσουν τον Ιωσήφ. Την τρίτη ημέρα που ο Ιωσήφ ήταν στο ξεροπήγαδο ούτε ο Ρουβήν συνέφαγε με τ' αδέρφια του, συμπαραστεκόμενος κι αυτός στον Ιωσήφ. Τότε ο Δαν είπε στ' αδέρφια του να πάρουν τον χιτώνα του Ιωσήφ και να τον βάψουν με το αίμα κατσίκας και να πούνε στον πατέρα τους ότι τον Ιωσήφ τον κατασπάραξε κάποιο θηρίο.

Στη συνέχεια ο Ζαβουλών προτρέπει τους γιους του να τηρούν τις εντολές του Θεού και να δείχνουν έλεος και ευσπλαχνία προς τον συνάνθρωπο και στα ζώα, όπως έκανε ο ίδιος. Γι' αυτήν άλλωστε την αρετή τον ευλόγησε ο Κύριος και του έδωσε σοφία και σύνεση. Έτσι ο Ζαβουλών κατασκεύασε πλοιάριο και ψάρευε στη θάλασσα, επειδή έδειχνε έλεος στα ζώα και τρεφόταν μόνο με ψάρια. Κι επειδή σπλαχνιζόταν τους ξένους, τους άρρωστους και τους γέρους και τους έδινε από τα ψάρια του, ο Κύριος του έφερνε πολλά ψάρια στα δίχτυα του. Κι όσο ο άνθρωπος σπλαχνίζεται τον συνάνθρωπό του, τόσο και ο Κύριος τον ευσλαχνίζεται και τον ελεεί.

Ο Ζαβουλών προφητεύει πως τις έσχατες ημέρες ο Κύριος θα στείλει το γιο του στη γη, όπου θα κατοικήσει μέσα στους ευσπλαχνικούς ανθρώπους. Αυτός θα φέρει τη δικαιοσύνη και θα λυτρώσει τους ανθρώπους από τον Βελίαρ, τον άρχοντα του κακού. Και τότε όλα τα έθνη θα τον ακολουθήσουν.

Ο Ζαβουλών προτρέπει τους γιους του να είναι αγαπημένοι και ενωμένοι μεταξύ τους. προφητεύει ακόμη ότι τις έσχατες ημέρες οι Ισραηλίτες θα διαιρεθούν, θα προσκυνούν τα είδωλα και θα πράττουν κάθε βδέλυγμα. Τότε θα αιχμαλωτιστούν από τους εχθρούς τους και όταν μετανοήσουν και θυμηθούν τον Κύριο, ο Κύριος θα τους ελεήσει.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΑΝ

 

Η Διαθήκη του Δαν ασχολείται κυρίως τα θέματα του θυμού και του ψεύδους, από τα οποία το κυριότερο αμάρτημα είναι ο θυμός. Ο Δαν εξηγεί πρώτα τα συναισθήματα που ένοιωθε από τη ζήλια του προς τον αδελφό του Ιωσήφ. Τη ζήλια ακολούθησε ο θυμός, ο οποίος θα είχε ως αποτέλεσμα την δολοφονία του Ιωσήφ. Έτσι ο Δαν παρασύρθηκε από τον Βελίαρ, το πνεύμα του κακού, και ήθελε να σκοτώσει τον Ιωσήφ, προκειμένου να τον αγαπήσει περισσότερο ο πατέρας του. Ευτυχώς, όμως, ο Κύριος γλίτωσε τον Ιωσήφ από τα χέρια του Δαν. Στο απόκρυφο κείμενο ο Δαν παρουσιάζει τον Ιωσήφ ως άνδρα αληθινό και αγαθό.

Στη συνέχεια ο Δαν εξηγεί πώς λειτουργεί το πνεύμα του θυμού, μέσα από τη δική του εμπειρία με τον Ιωσήφ. Ο θυμός καλύπτει τα μάτια και στρεβλώνει την όραση, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην αναγνωρίζει τους ανθρώπους γι' αυτό που πραγματικά είναι. Επιπλέον, διαταράσσει το μυαλό, έτσι ώστε ο Κύριος αναχωρεί από αυτό και μετά κατοικεί μέσα του ο Βελίαρ, το πνεύμα του κακού. Έτσι ο θυμός πρώτα ευχαριστεί την ακοή και μετά οξύνει τον νου και τον ερεθίζει, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να νομίζει ότι δίκαια οργίστηκε.

Ο Δαν παρακινεί τα παιδιά του να τηρούν τις εντολές του Κυρίου και να παραμένουν κοντά στον Κύριο. Ν' αγαπήσουν τον Κύριο και τον συνάνθρωπο. Τους προτρέπει ν' απέχουν από το ψεύδος, τον θυμό και τις ηδονές και ν' αγαπήσουν την αλήθεια, την μακροθυμία και την ειρήνη.

Στη συνέχεια ο Δαν προφητεύει ότι τις έσχατες ημέρες οι απόγονοι των Ισραηλιτών θα απομακρυνθούν από τον Κύριο και θα πορευθούν με κακία και πλεονεξία. Θα κάνουν όλα τα βδελύγματα των εθνών και θα πορνεύουν. Τότε θα έρθει ένας σωτήρας, που θα προκύψει από τους απογόνους του Λευΐ και του Ιούδα και θα απομακρύνει τον Βελίαρ, το πνεύμα του κακού, από τις ψυχές των ανθρώπων.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

 

Η Διαθήκη του Νεφθαλί ασχολείται κυρίως με τη φυσική αγαθότητα. Το κείμενο ξεκινάει με την καταγωγή της Βαλλά, της μητέρας του. Ο Νεφθαλείμ αναφέρει ότι έχει πολλές ομοιότητες με τον Ιωσήφ και για τον εαυτό του αναφέρει, ότι ήταν πολύ γρήγορος στα πόδια, όπως ένα ελάφι, γι' αυτό ο πατέρας του, ο Ιακώβ, του ανέθετε όλες τις αποστολές και τα μηνύματα.

Ο Νεφθαλείμ προτρέπει τα παιδιά του να σέβονται τον Κύριο και να τηρούν τις εντολές του. Να μην αλλοιώνουν το νόμο του Θεού όπως τα έθνη και ν' απέχουν από την ειδωλολατρία. Να πορεύονται στη ζωή τους με καθαρότητα καρδιάς και ν' απέχουν από την πλεονεξία.

Ο Νεφθαλείμ προφητεύει ότι οι απόγονοί του θ' απομακρυνθούν από τον Κύριο και θα πράξουν όλες τις ανομίες των εθνών. Τότε ο Κύριος θα τους οδηγήσει στην αιχμαλωσία και θα τους ελευθερώσει με το έλεός του. Κι επειδή πάλι οι Ισραηλίτες θα ασεβήσουν προς τον Κύριο, τότε θα τους διασπείρει σ' όλη τη γη, μέχρι την εποχή που θα έρθει ο γιος του Κυρίου, ο οποίος θα είναι άνθρωπος της δικαιοσύνης.

Κατά το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του ο Νεφθαλείμ είδε δύο οράματα. Στο πρώτο όραμα είδε τον ήλιο και το φεγγάρι να στέκονται ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Ύστερα από εντολή του Ισαάκ ο Λευΐ κράτησε τον ήλιο και ο Ιούδας το φεγγάρι. Και από τον Λευΐ θα προέλθει ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος θα κρατάει δώδεκα κλαδιά από φοίνικα, ενώ ο Ιούδας ήταν λαμπρός όπως η σελήνη και κάτω από τα πόδια του ήταν 12 ακτίνες. Στο ίδιο όραμα ο Ιωσήφ πιάνει έναν ταύρο, ο οποίος έχει δύο κέρατα μεγάλα και πτέρυγες αετού και καβαλάει πάνω του. Τέλος τα έθνη κληρονομούν τα 12 σκήπτρα του Ισραήλ.

Μετά από μήνες ο Νεφθαλείμ είδε κι άλλο όραμα. Είδε τον πατέρα του τον Ιακώβ να μπαίνει σ' ένα πλοίο μαζί με τους γιους του. Τότε ξέσπασε μια καταιγίδα που απειλούσε να συντρίψει το πλοίο. Ο Ιωσήφ έφυγε από το πλοίο και τα υπόλοιπα αδέλφια σκορπίστηκαν σ' όλη τη γη. Στο τέλος ο Λευΐ προσευχήθηκε και η καταιγίδα σταμάτησε. Όταν ο Νεφθαλείμ είπε τα δύο οράματα στον πατέρα του, εκείνος είπε ότι αυτά κάποτε θα εκπληρωθούν και ακόμη πιστεύει ότι ο Ιωσήφ ήταν ζωντανός.

Τέλος ο Νεφθαλείμ προτρέπει τα παιδιά του να είναι ενωμένοι μεταξύ τους, καθώς και με τους απογόνους του Λευΐ και του Ιούδα. Ακόμη τους προτρέπει να εργάζονται το καλό, έτσι ώστε να δοξολογείται ο Θεός με τα έργα τους και να τους ευλογούν οι άνθρωποι και οι άγγελοι.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΑΔ

 

Η Διαθήκη του Γαδ ασχολείται κυρίως με το μίσος. Αρχικά ο Γαδ παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον πιο ανδρείο από τα παιδιά του Ιακώβ. Ο Γαδ πρόσεχε τα κοπάδια από τ' άγρια θηρία, τα οποία και σκότωνε με το ακόντιό του. Στη συνέχεια ο Γαδ εξηγεί το μίσος του για τον Ιωσήφ. Ο Γαδ μισούσε τον Ιωσήφ επειδή τον αγαπούσε ο πατέρας του και επειδή ανέφερε στον πατέρα του για το τι κάνουν οι γιοι του. Το μίσος του Γαδ έγινε μεγαλύτερο μετά τα όνειρα που είχε δει ο Ιωσήφ. Ο Γαδ μισούσε τόσο πολύ τον Ιωσήφ, που ήθελε οπωσδήποτε να τον σκοτώσει. Αυτός μαζί με τον Ιούδα τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες εμπόρους για 30 χρυσά νομίσματα, από τα οποία τα 10 τα κράτησαν και τα υπόλοιπα φανέρωσαν στους αδερφούς τους.

Στη συνέχεια ο Γαδ προτρέπει τους γιους του να τηρούν τις εντολές του Θεού και να βαδίζουν με δικαιοσύνη. Να θέσουν μακριά το μίσος από την καρδιά τους και ν' απέχουν από την καταλαλιά και την υπερηφάνεια. Το μίσος οδηγεί στη συκοφαντία, τον πόλεμο, την ύβρη και την πλεονεξία. Απεναντίας η δικαιοσύνη και η ταπείνωση διώχνουν το μίσος και τη ζήλια από την καρδιά του ανθρώπου. Στη συνέχεια ο Γαδ μιλάει για την αγάπη που θα πρέπει να έχει ο ένας προς τον άλλον και προτρέπει τα παιδιά του να έχουν αγάπη μεταξύ τους.

Στο τέλος ο Γαδ προφητεύει ότι από τον Λευΐ και τον Ιούδα θα προέλθει ο σωτήρας του Ισραήλ και ότι οι απόγονοι των Ισραηλιτών θα πράξουν κάθε πονηρία και διαφθορά.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

 

Η Διαθήκη του Ασήρ ασχολείται κυρίως με την κακία και την αρετή. Έτσι ο Ασήρ αναφέρει στους γιους του ότι υπάρχουν δύο δρόμοι στη ζωή του ανθρώπου, το καλό και το κακό. Όποιος άνθρωπος πορεύεται με δικαιοσύνη κι αν αμαρτήσει αμέσως μετανοεί και απορρίπτει το κακό και την αμαρτία. Απεναντίας όποιος άνθρωπος πορεύεται με κακία κυριεύεται από τον Βελίαρ, το πνεύμα του κακού. Ακόμη κι αν πράξει το καλό, η κακία του το μεταστρέφει σε κακό. Οι διπρόσωποι άνθρωποι κλέβουν, αδικούν, αρπάζουν, πλεονεκτούν, και από την άλλη ελεούν τους φτωχούς.

Ο Ασήρ προτρέπει τους γιους του να τηρούν τις εντολές του Κυρίου. Τους προτρέπει ακόμη να μην είναι διπρόσωποι, και στην αγαθότητα και στην κακία, αλλά ν' ακολουθούν μόνο την αγαθότητα, γιατί μόνο σ' αυτή αναπαύεται ο Θεός. Ο άνθρωπος λέει ο Ασήρ πρέπει ν' ακολουθήσει την αλήθεια και προτρέπει τα παιδιά του να μην αμαρτάνουν όπως στα Σόδομα.

Ο Ασήρ προφητεύει ότι οι απόγονοι των Ισραηλιτών θ' αμαρτήσουν και θα παραδοθούν στους εχθρούς τους, η γη τους θα ερημωθεί και θα διασκορπιστούν σ' όλη τη γη. Τότε θα έρθει ο ύψιστος στη γη. Θα έρθει ως άνθρωπος, θα τρώει και θα πίνει με τους ανθρώπους και θα συντρίψει το κακό. Αυτός θα σώσει τον Ισραήλ και όλα τα έθνη.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

 

Η Διαθήκη του Ιωσήφ ασχολείται κυρίως με την αγνότητα και την σωφροσύνη. Αρχικά ο Ιωσήφ αναφέρει στους γιους του τις δυσκολίες και τα βάσανα που πέρασε, και ότι τα ξεπέρασε με τη βοήθεια του Θεού. Στη συνέχεια ο Ιωσήφ αναφέρεται ότι βρέθηκε ως δούλος στο σπίτι του Πετεφρή, ο οποίος ήταν ο αρχιμάγειρας του Φαραώ. Εκεί ο Ιωσήφ αντιστάθηκε στις ερωτικές διαθέσεις της συζύγου του Πετεφρή, για να καταλήξει τελικά στη φυλακή. Ο Ιωσήφ τονίζει ότι αντιμετώπισε τις δυσκολίες με μακροθυμία και υπομονή. Αμέσως μετά ο Ιωσήφ αναφέρει όλες τις προσπάθειες που έκανε η σύζυγος του Πετεφρή, για να τον αποπλανήσει.

Αρχικά η σύζυγος του Πετεφρή προσποιούνταν πως έβλεπε τον Ιωσήφ ως γιο της. Στη συνέχεια έδειξε τις διαθέσεις της και τον πίεζε ν' ανταποκριθεί στις ερωτικές της διαθέσεις. Τον απείλησε με θάνατο και βασανιστήρια. Του έδινε κρασί, το οποίο ο Ιωσήφ δεν έπινε. Ερχόταν στο κρεβάτι του να πλαγιάσει μαζί του κι εκείνος την απέκρουε. Και παρ' όλο που έκανε γιο με το σύζυγό της συνέχισε τις πιέσεις κατά του Ιωσήφ. Προσπάθησε να τον πείσει με κολακείες για τη σωφροσύνη του. Του υποσχέθηκε πως θ' αφήσει τα είδωλα για χάρη του. Σχεδίαζε ακόμη να σκοτώσει τον άντρα της, έτσι ώστε να μπορέσει να παντρευτεί τον Ιωσήφ. Τον παρακαλούσε κι έπεφτε στα πόδια του κλαίγοντας. Τον απείλησε με αυτοκτονία. Ο Ιωσήφ, για όσο διάστημα τον πίεζε η γυναίκα του Πεταφρή, προσευχόταν στον Κύριο και νήστευε. Και στο τέλος, αφού ο Ιωσήφ δεν ενέδωσε στις ερωτικές της διαθέσεις, τον συκοφάντησε στον άντρα της ότι θέλησε να την πλανέψει. Ο Πετεφρής, αφού τον μαστίγωσε, τον έριξε στη φυλακή. Εκεί ο Ιωσήφ δόξαζε τον Κύριο που γλίτωσε από τη σύζυγο του Πετεφρή. Αλλά κι εκεί του έστελνε μηνύματα να ενδώσει στις επιθυμίες της και θα τον έβγαζε από τη φυλακή.

Στη συνέχεια ο Ιωσήφ είπε στους γιους του πόσα κέρδισε με την υπομονή, την προσευχή και την νηστεία. Τους προέτρεπε να πορεύονται με σωφροσύνη, με αγνεία, με υπομονή και ταπείνωση, έτσι ώστε ο Κύριος να κατοικήσει μέσα τους.

Αμέσως μετά ο Ιωσήφ εξηγεί στους γιους του πως πωλήθηκε στους Ισμαηλίτες και πως στη συνέχεια αγοράστηκε από τον Πετεφρή, ύστερα από την επιθυμία της συζύγου του. Στη συνέχεια ο Ιωσήφ λέει στους γιους του ότι αυτά τα υπέστη για να μην ντροπιάσει τους αδερφούς του και γι' αυτό τους προτρέπει να πορεύονται με αγάπη και μακροθυμία παρά τα ελαττώματα των άλλων. Ακόμη τους προτρέπει να τηρούν τις εντολές του Κυρίου για να ευλογεί ο Κύριος τ' αγαθά τους.

Στο τέλος ο Ιωσήφ είπε στους γιους του ότι είδε ένα όνειρο, όπου 12 ελάφια διασκορπίστηκαν σ' όλη τη γη. Αμέσως μετά ο Ιωσήφ προφήτεψε ότι τις έσχατες ημέρες, από τον Ιούδα θα γεννηθεί παρθένος με βυσσινί ενδύματα, η οποία θα γεννήσει αμνό άμωμο, τον οποίο όλα τα θηρία της γης θα προσπαθήσουν να τον κατασπαράξουν, αλλά αυτός θα τα νικήσει. Και θα χαρούν οι άγγελοι και οι άνθρωποι στη γη. Από τον Ιούδα και τον Λευΐ θα προέλθει ο αμνός του Θεού, ο οποίος θα σώσει τον Ισραήλ και όλα τα έθνη. Ο Ιωσήφ προφήτεψε ακόμη ότι μετά το θάνατό του θα περάσουν δοκιμασίες από τους Αιγύπτιους, αλλά ο Θεός θα πάρει την εκδίκησή του και θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες στη Γη της Επαγγελίας.

 

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

Η Διαθήκη του Βενιαμίν ασχολείται κυρίως με την καθαρή διάνοια. Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο ο Βενιαμίν γεννήθηκε 12 έτη μετά τον Ιωσήφ. Ο Βενιαμίν προτρέπει τους γιους του να τηρούν τις εντολές του Θεού και να μιμηθούν τον αγαθό Ιωσήφ. Να έχουν καθαρή και αγαθή διάνοια, να σέβονται τον Κύριο και ν' αγαπούν τον συνάνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή και αγαθή διάνοια τον αγαπάει ο Θεός και τον σέβονται οι άνθρωποι. Ν' αποφεύγουν την κακία, το φθόνο, την πορνεία και τη μισαδελφία και να πορεύονται με αγαθότητα, αγάπη και δικαιοσύνη. Τέλος τους προτρέπει ν' απέχουν από τα έργα του Βελίαρ, το πνεύμα του κακού.

Ο Βενιαμίν προφητεύει για τον αμνό του Θεού και σωτήρα του κόσμου, ότι θα είναι άμωμος και θα παραδοθεί στους ανόμους και ως αναμάρτητος θα θυσιαστεί για τους ασεβείς και με το αίμα του θα σφραγίσει τη διαθήκη, θα σώσει τον Ισραήλ και τα έθνη και θα καταργήσει το κράτος του Βελίαρ. Ο Βενιαμίν προφητεύει ακόμη ότι οι απόγονοι των Ισραηλιτών θ' αμαρτήσουν και θα πορνεύσουν. Ο ναός του Κυρίου θα είναι ένδοξος κι εκεί θα συγκεντρωθούν οι 12 φυλές των ισραηλιτών. Όταν ο ύψιστος θα στείλει το σωτήρα τον μονογενή και όταν αυτός θα μπει στο ναό, εκεί θα υβριστεί και θα σταυρωθεί επί ξύλου. Μετά θα αναστηθεί από τον Άδη και θ' ανέβει στον ουρανό. Ο Βενιαμίν προφητεύει ακόμη ότι στις έσχατες ημέρες οι νεκροί θ' αναστηθούν και οι δίκαιοι θα κάτσουν στα δεξιά του Κυρίου. Πρώτα ο Κύριος θα κρίνει τον Ισραήλ και μετά τα έθνη. Και τέλος θα κρίνει τους άδικους και τους ασεβείς. Ο Βενιαμίν προφητεύει ακόμη ότι από τους απογόνους του θα προέλθει κάποιος, που θα είναι αγαπητός και εκλεκτός στον Κύριο και θα φωτίσει τα έθνη.

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Α) "Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη"

Δαμιανού Αθ. Δόϊκου, Καθηγητή Α.Π.Θ.

Β) Αγγλική Βικιπαίδεια

Γ) Το απόκρυφο κείμενο "Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών"