ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 ΑΝΑΛΥΨΙΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΑΝΑΛΥΨΙΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

Η «Ανάληψις Μωυσέως» είναι ένα από τα εβραϊκά απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Το έργο αυτό αρχικά απαρτιζόταν από δύο μέρη, τη «Διαθήκη Μωυσέως» και την «Ανάληψιν Μωυσέως». Απ' αυτά διασώθηκε μόνο η «Ανάληψις Μωυσέως», στην οποία περιέχονται λόγοι του Μωυσή προς τον διάδοχο του Ιησού του Ναυή με στοιχεία από την ιουδαϊκή ιστορία, καθώς και προφητείες για τα έσχατα και την τελική αποκατάσταση της γνήσιας θεοκρατίας. Σε τμήμα που χάθηκε θα περιεχόταν και αφήγηση για το θάνατο και την τύχη του σώματος του Μωυσή (Επιστολή Ιούδα 1,9), γι' αυτό προφανώς πήρε και την ονομασία του το έργο.

Το βιβλίο ανάγεται στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνα και γράφτηκε πρωτοτύπως στην εβραϊκή από την οποία μεταφράστηκε στην ελληνική και απ' αυτή στη λατινική γλώσσα. Το μισό περίπου βιβλίο σώζεται στη λατινική και στίχοι του μόνο στην ελληνική.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

Το κείμενο χωρίζεται σε δώδεκα κεφάλαια:

Στο κεφάλαιο 1 ο Μωυσής, πριν πεθάνει, επιλέγει τον Ιησού του Ναυή ως διάδοχό του και του δίνει τις τελευταίες του οδηγίες.

Στα κεφάλαια 2-5 περιέχουν μια σύντομη περιγραφή της εβραϊκής ιστορίας μέχρι την προσπάθεια εξελληνισμού από τον Αντίοχο Δ' τον Επιφανή. Αυτή τη διηγείται ο Μωυσής σε μορφή προφητείας.

Στο κεφάλαιο 6 ο Μωυσής συνεχίζει τη διήγηση μέχρι τον τελευταίο Ασμοναίο βασιλιά και τον Ηρώδη το Μέγα και φτάνει μέχρι την μερική καταστροφή του ναού.

Στο κεφάλαιο 7 το χειρόγραφο είναι πολύ κατακερματισμένο για να κατανοήσουμε πλήρως το κείμενο.

Στο κεφάλαιο 8 ο Μωυσής προφητεύει και αφηγείται ένα μεγάλο διωγμό των Εβραίων.

Στο κεφάλαιο 9 αναφέρεται η ιστορία ενός Λευίτη, που ονομάζεται Τάξο, και των επτά γιων του, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τις ελληνικές επιρροές και κλείστηκαν σε μια σπηλιά.

Το κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει ένα εσχατολογικό ύμνο, όπου στις έσχατες ημέρες ο Θεός θα τιμωρήσει τους εθνικούς και θα υψώσει το Ισραήλ. Πριν από την έλευση του Θεού θα έρθει ο αγγελιοφόρος του με ιερατικά καθήκοντα, ο οποίος θα εκδικηθεί τον Ισραήλ.

Στα κεφάλαια 11 και 12 ολοκληρώνεται το κείμενο με τον Μωυσή να προτρέπει τον Ιησού του Ναυή να μην φοβάται, γιατί θα έχει τη βοήθεια του Θεού.

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Α) "Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη"

Δαμιανού Αθ. Δόϊκου, Καθηγητή Α.Π.Θ.

Β) Αγγλική Βικιπαίδεια