ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 

 ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 

Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης) είναι χωρισμένα σε κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε στίχους. Όταν θέλουμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα (χωρίο) της Αγίας Γραφής, τότε χρησιμοποιούμε τις παραπομπές. Μ' αυτές παραπέμπουμε (δηλαδή στέλνουμε κάποιον να βρει) στο κεφάλαιο και το στίχο που χρειαζόμαστε.

Η παραπομπή, λοιπόν, είναι μια σημείωση, όπου ορίζεται με συντομία και ακριβώς το βιβλίο, το κεφάλαιο και ο στίχος, απ' όπου προέρχεται το χωρίο που χρησιμοποιούμε.

Π.χ. Γεν 5,13. Το Γεν είναι η συντομογραφία του τίτλου του βιβλίου. Ο αριθμός 5 που ακολουθεί δηλώνει το κεφάλαιο του βιβλίου και με ένα κόμμα χωρίζεται από τον επόμενο αριθμό που δηλώνει το στίχο του κεφαλαίου. Αν οι στίχοι που χρησιμοποιούμε είναι περισσότεροι, τότε ανάμεσά τους μπαίνει μία παύλα, π.χ. Γεν 5,13-20.

 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΣ

Κατά Ματθαίον

Μτ

Προς Ρωμαίους

Ρωμ

Επιστολή Ιακώβου

Ιακ

Κατά Μάρκον

Μκ

Προς Κορινθίους Α'

Α Κορ

Επιστολή Πέτρου Α'

Α Πε

Κατά Λουκάν

Λκ

Προς Κορινθίους Β'

Β Κορ

Επιστολή Πέτρου Β'

Β Πε

Κατά Ιωάννην

Ιω

Προς Γαλάτας

Γαλ

Επιστολή Ιωάννη Α'

Α Ιω

Πράξεις Αποστόλων

Πραξ

Προς Εφεσίους

Εφ

Επιστολή Ιωάννη Β'

Β Ιω

Αποκάλυψις Ιωάννου

Απ

Προς Φιλιππησίους

Φιλ

Επιστολή Ιωάννη Γ'

Γ Ιω

   

Προς Κολοσσαείς

Κολ

Επιστολή Ιούδα

Ιούδα

   

Προς Θεσσαλονικείς Α'

Α Θεσ

   
   

Προς Θεσσαλονικείς Β'

Β Θεσ

   
   

Προς Εβραίους

Εβρ

   
   

Προς Τιμόθεον Α'

Α Τιμ

   
   

Προς Τιμόθεον Β'

Β Τιμ

   
   

Προς Τίτον

Τιτ

   
   

Προς Φιλήμονα

Φλμ

   

 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΣ

Γένεσις

Γεν

Ψαλμοί

Ψλ

Ωσηέ

Ωσ

Έξοδος

Έξ

Παροιμίαι

Πρμ

Αμώς

Αμ

Λευιτικόν

Λευ

Εκκλησιαστής

Εκ

Μιχαίας

Μιχ

Αριθμοί

Αρ

Άσμα Ασμάτων

Ασμ

Ιωήλ

Ιλ

Δευτερονόμιον

Δτ

Ιώβ

Ιωβ

Οβδιού

Οβδ

Ιησούς του Ναυή

Ιησ

Σοφία Σολομώντος

Σολ

Ιωνάς

Ιων

Κριταί

Κρ

Σοφία Σειράχ

Σειρ

Ναούμ

Νμ

Ρουθ

Ρουθ

   

Αββακούμ

Αβ

Βασιλειών Α'

Α Βασ

   

Σοφονίας

Σφν

Βασιλειών Β'

Β Βασ

   

Αγγαίος

Αγγ

Βασιλειών Γ'

Γ Βασ

   

Ζαχαρίας

Ζαχ

Βασιλειών Δ'

Δ Βασ

   

Μαλαχίας

Μαλ

Παραλειπομένων Α'

Α Παρ

   

Ησαΐας

Ησ

Παραλειπομένων Β'

Β Παρ

   

Ιερεμίας

Ιερ

Έσδρας Α'

Α Εσδ

   

Βαρούχ

Βαρ

Έσδρας Β'

Β Εσδ

   

Θρήνοι Ιερεμίου

Θρ

Νεεμίας

Νε

   

Επιστολή Ιερεμίου

ΕπΙ

Τωβίτ

Τωβ

   

Ιεζεκιήλ

Ιεζ

Ιουδίθ

Ιδθ

   

Δανιήλ

Δν

Εσθήρ

Εσθ

       

Μακκαβαίων Α'

Α Μακ

       

Μακκαβαίων Β'

Β Μακ

       

Μακκαβαίων Γ'

Γ Μακ