ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ Ο ΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΠΑΛΛΑΔΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΥΛΟΓΙΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΥΤΡΟΠΙΑ Η ΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΟΣΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΟΣΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΩΜΑΪΣ Η ΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΧΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΑΛΟΔΟΤΗ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΥΡΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΗΓΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΗΝΑΣ Ο ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΝΗΦΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΠΟΤΑΜΙΑΙΝΗ Η ΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ορθόδοξος Συναξαριστής

Έντυπες και διαδικτυακές Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο