ΒΙΝΤΕΟ- ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

Π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ- Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ