ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

 

 

Η Αγία Τριάδα
Ο Ορθόδοξος τύπος της εικόνας

Η Αγία Τριάδα
Ο δεύτερος τύπος της εικόνας